Covid-19, Afghanistan och SAKs arbete

Pandemins fjärde våg hotar Afghanistan

Aktuellt Svenska Afghanistankommittén (SAK) arbetar för att möta en ny våg av coronavirus. Sedan smittspridningen blev global har SAK genomfört vaccination av 47263 människor.

Tredje vågen av covid värst hittills i Afghanistan

Aktuellt Antalet bekräftade fall av covid-19 ökar snabbt i Afghanistan. SAKs generalsekreterare Andreas Stefansson besökte nyligen ett av de sjukhus där vi vårdar covid-patienter.  

Covid-19 slår hårt mot Afghanistan

Ur Afghanistan-nytt Pandemin covid-19 har fått katastrofala konsekvenser för afghaners hälsa, inkomster och skulder. Nästan hälften av befolkningen, 18,4 miljoner människor, är i humanitär nöd enligt en rapport sammanställd av FN:s kontor för humanitära frågor, OCHA.

Fattiga får mat när covid-19 slår hårt

Ur Afghanistan-nytt

Pandemin har drabbat de fattigaste i Afghanistan särskilt hårt. 
I byn Qala-eAslam Sarchama i Wardak bor 150 familjer. 50 av dem har bedömts vara i extra stort behov av stöd, och de har fått förnödenheter genom så kallade matbanker.

SAK smittspårar och vårdar covid-sjuka

Ur Afghanistan-nytt På begäran av det afghanska hälsoministeriet har SAK utökat sin verksamhet i tre nya provinser för att hantera coronapandemin.

Covid-19 drabbar Afghanistan hårt

Aktuellt Afghanistan är ett fattigt och utsatt land. Men coronapandemin drabbar landet obönhörligt. Här ger Enayat en personlig bild av skeendet.

SAK ställer om för att hantera covid-19

Ur Afghanistan-nytt Svenska Afghanistankommittén ställer om och utökar delar av verksamheten och satsar på hälsovård, prevention och övervakning av smittspridning, som en följd av coronapandemin.

SAK ställer om med informationskampanjer om covid-19 och förstärkt sjukvård

Press Svenska Afghanistankommittén har ställt om delar av verksamheten till informationskampanjer kring covid-19 och byggt ut sjukvården med ytterligare 15 miljoner kronor. Coronapandemin hotar att göra krisen i det konflikthärjade Afghanistan ännu mer akut.

Vi stöttar Afghanistan under pandemin med informationskampanjer och förstärkt sjukvård

Andreas Stefansson Generalsekreterare Andreas Stefansson bloggar om hur coronapandemin ändrat hur vi jobbar. Detta gäller i synnerhet provinsen Wardak, där Svenska Afghanistankommittén har det övergripande ansvaret för hälsovården till cirka 600 000 människor. Men även fortsatt och utvidgat informationsarbete för ökad medvetenhet och förebyggande smittspridning bland de cirka två miljoner människor vår verksamhet når ut till i 14 provinser.