Covid-19 drabbar Afghanistan hårt

Afghanistan är ett fattigt och utsatt land. Men coronapandemin drabbar landet obönhörligt. Här ger Enayat en personlig bild av skeendet.

Juni 25, 2020, av Enayatullah Adel