När USA vill tysta ICC behövs våra röster som stöd

Nu när Internationella brottmålsdomstolen återigen börjat utreda misstänkta krigsbrott av amerikanska trupper i Afghanistan har president Donald Trump utfärdat sanktioner mot domstolens personal och alla som samarbetar. Med detta agerande underminerar USA den humanitära rätten och möjligheterna till ansvarsutkrävande för det afghanska folket, bloggar generalsekreterare Andreas Stefansson.

Juni 17, 2020, av SAK