Öka effektiviteten i biståndet till Afghanistan

Svenska Afghanistankommittén tillsammans med Oxfam har tagit fram en ny rapport som visar att principerna för effektivt bistånd inte efterlevs i Afghanistan.

Januari 3, 2019, av SAK