Stöd till Afghanistan kan bromsas

Flera länder villkorade sitt fortsatta stöd vid givarkonferensen för Afghanistan. Sverige höll fast vid sitt fyraåriga åtagande, men är samtidigt berett att dra i handbromsen om utvecklingen går åt fel håll.

December 18, 2020, av Christer Bengtsson