”De anställda kvinnorna försörjer sina familjer”

Arezo Osmani ville starta ett företag som gynnade och stöttade kvinnor. Hon sökte efter ett behov på marknaden och fann det. Hon insåg att väldigt många kvinnor inte har tillgång till bra mensskydd och startade ett företag som tillverkar återanvändbara bindor. De började med 25 anställda kvinnor i februari 2021, nu har företaget 70–80 kvinnor anställda.

December 14, 2022, av Munisa Rashid