– Mödravård är viktigt. Vi ska inte behöva riskera våra liv varje gång vi ska föda barn.

/Shabnam, SAKs ambassadör.

Barnmorskan Narges är utsedd till Afghanistans bästa barnmorska 2016 av den afghanska barnmorskeföreningen. Hon utbildade sig på SAKs barnmorskeskola och arbetar nu sex dagar i veckan på SAKs sjukhus i Wardak.
– Det här är mitt bidrag till samhället. Jag hjälper till att mins­ka mödradödligheten och barnadödligheten, säger Narges.

Barn- och mödravård

Både mödradödligheten och barnadödligheten är hög i Afghanistan. Därför har Svenska Afghanistankommittén satsat stort på att utbilda barnmorskor i Afghanistan, och antalet barnmorskor har ökat från bara 467 barnmorskor i hela landet år 2002 till cirka 3 000 i dag. Ökningen har bidragit till att många fler kvinnor nu överlever sina graviditeter och förlossningar. 

Dock är det fortfarande bara cirka 22 procent av befolkningen som har tillgång till sådan vård och information. Man beräknar att endast 36 procent av alla förlossningar genomförs med utbildad barnmorska eller läkare.

Mödra- och barndödligheten sjunker

Enligt den officiella statistiken har barnadödligheten i Afghanistan sjunkit sedan 2001. Då dog vart fjärde barn före fem års ålder, men barnadödligheten är nu nere på 16 procent. Det är en klar förbättring, även om siffrorna förstås fortfarande är mycket höga. Spädbarnsdödligheten har också sjunkit från 165 döda per 1 000 födda till 77.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) har antalet afghanska kvinnor som dör på grund av graviditet eller förlossning sjunkit från 1 600 döda per 100 000 födslar år 2002 till cirka 400 döda per 100 000 födslar. 

Många barn är undernärda på grund av fattigdom

Den utbredda fattigdomen i Afghanistan gör att cirka 40 procent av barnen under fem år är kroniskt undernärda. Hälften beräknas vara svårt undernärda, och över en tredjedel är underviktiga. Omkring tre fjärdedelar av alla afghanska barn lider av mineralbrist av olika slag. Det gör dem extra utsatta för infektioner, till exempel luftvägsinfektioner som är en av de vanligaste dödsorsakerna för små barn i Afghanistan.

 

Läs om SAKs arbete för att förbättra barn- och mödravården i Afghanistan.