11-årige Karim är glad över att ha vattnet inpå knuten i stället för flera timmar  bort. Foto: Sayed Qudratullah Attaye

Rent vatten till 14 byar i största vattenprojektet

SAKs största vattenledningsprojekt någonsin invigdes i slutet på förra året i provinsen Takhar. 14 byar har nu tillgång till rent dricksvatten. Barnen kan gå i skolan i stället för att hämta vatten och byborna slipper bli sjuka av förorenat vatten.

Karim är 11 år och han bor i byn Bakhmal Basi, en av de 14 byarna i distriktet Rustaq.

– I dag är jag väldigt glad, för utanför vårt hus finns vattenkranen och jag ser vattnet komma när jag vrider på kranen. Det tar mig fyra–fem minuter att hämta vatten till min mamma. Förut tog det mig fem–sex timmar att hämta en tunna vatten till vårt hem. Jag hade aldrig kunnat tro att det skulle kunna bli så här bra, säger han.

Fick gå fem timmar för att hämta vatten

Bakhmal Basi och dess 13 grannbyar ligger i otillgängliga och bergiga områden. Innan vattenledningarna hade installerats var byborna tvungna att gå omkring fem timmar om dagen för att hämta hem en tunna vatten med hjälp av en åsna. Det gick bara att få hem en eller två 20-literstunnor per familj och det räckte inte till att fylla behovet av vatten.

Männen i familjerna måste arbeta, kvinnorna tog hand om hushållsarbete och djuren och därför var det barnen som var ansvariga för att hämta vatten, vilket hindrade dem från att gå i skolan. I de familjer som inte hade barn att skicka fick männen i stället hämta vatten, och kunde därmed inte arbeta.

Eftersom barnen inte kunde hämta tillräckligt med vatten fick regnvatten som samlats i reservoarer och vatten i vattendrag användas till att tvätta kläder och annat som krävde vatten, men det hände också att människor drack av vattnet vilket gjorde dem sjuka i bland annat diarré. Barn var särskilt utsatta eftersom de inte alltid vet vad som är farligt och drack av det förorenade vattnet när de var törstiga.

Svårt med sjukvård

För dem som blir sjuka i byarna är det svårt att få sjukvård. Vägarna är i mycket dåligt skick, det finns inga kliniker i byarna och patienterna måste transporteras med åsnor till staden Rustaq.

Sedan vattenledningarna installerats har det blivit möjligt med en hållbar utveckling i byarna. Barnen kan gå i skolan varje dag och få utbildning. Byborna använder rent och säkert vatten och som en följd av det har inga sjukdomar på grund av smutsigt vatten rapporterats. Möjligheten till bättre hygien har också ökat, nu tvättar de flesta sina händer med tvål och vatten. Byborna upplever att livet har blivit bättre.

Rent vatten bra på flera sätt

Bayee Jan är byäldste i Bakhmal Basi.

– Sedan projektet blev klart använder vi rent vatten som vi hämtar vid våra hus. Vi har aldrig haft det så bra. Nu går våra barn i skolan varje dag. De måste inte längre gå till floden Kookcha. Det var väldigt svårt för oss och för barnen.

Han påpekar att projektet kommer att få stor betydelse även på lång sikt.

– Våra barn kan gå klart skolan och kan läsa vidare på universitet. Det var många barn som blev sjuka av att dricka förorenat vatten och familjerna var tvungna att betala för att de skulle bli friska. I slutet av året var familjerna tvungna att låna pengar och kunde inte förbättra sina liv. Nu kan de spara de pengarna och använda dem till bättre saker. Viktigast av allt: detta projekt bygger solidaritet mellan byarna.

Byarna delar på vattenreservoarerna och måste skydda dem tillsammans. De har därför bildat ett samhällsråd som träffas en gång i månaden.

SAYED QUDRATULLAH ATTAYE