Elever och lärare lär sig teckenspråk

Elever och lärare utbildas tillsammans i teckenspråk och blindskrift för att kunna stötta studenter med syn- och hörselnedsättningar. Tioåriga Nadia är en av de yngsta deltagarna i utbildningen som SAK genomför i provinsen Balkh.

Mars 10, 2021, av SAK