SAKs utvecklingsarbete Rent vatten

Barn vid en vattenkran.

Rent vatten har gjort livet i byarna bättre

All verksamhet Nu kan barnen i byn Bakhmal Basi gå i skolan i stället för att ägna dagarna åt att hämta vatten. De slipper också bli sjuka för att de druckit förorenat vatten.

Rent vatten till 14 byar i största vattenprojektet

Landsbygdsutveckling SAKs största vattenledningsprojekt någonsin invigdes i slutet på förra året i provinsen Takhar. 14 byar har nu tillgång till rent dricksvatten. Barnen kan gå i skolan i stället för att hämta vatten och byborna slipper bli sjuka av förorenat vatten.

Rent vatten räddar liv

Aktuellt Rent vatten är livsavgörande och en mänsklig rättighet. Ändå var det ingen självklarhet för folket i Rustaq. Med den nya vattenledningen som SAK och lokalbefolkningen byggt ändras det.

Solpaneler driver vattenpumpar

Ur Afghanistan-nytt Svenska Afghanistiankommittén har installerat över 430 solpaneler med en total effekt på drygt 100 000 watt under de senaste åren. Syftet är att pumpa dricksvatten i byar på landsbygden, driva utrustning i laboratorier och att förse skolor med vatten. Toaletter med rinnande vatten är en förutsättning för att fler flickor ska kunna gå kvar i skolan, även efter att de fått mens. 41 skolor, åtta […]

Nu slipper Marzia hämta vatten

Ur Afghanistan-nytt 26 projekt inom SAKs program för utveckling av landsbygden har avslutats i provinserna Balkh och Samangan. Det handlar om vägbyggen, stödmurar, vattenreservoarer, vattenledningar och brunnar.

Utbildas i att spara vatten

Ur Afghanistan-nytt Snart är det omfattande SAK-projektet att bygga en vattenledning i distriktet Rustaq i norra Afghanistan klart. För att resultatet ska bli så effektivt som möjligt arrangerar lokal SAK-personal kurser i vattenhushållning.