SAKs utvecklingsarbete Rent vatten

Rent vatten räddar liv

Aktuellt Rent vatten är livsavgörande och en mänsklig rättighet. Ändå var det ingen självklarhet för folket i Rustaq. Med den nya vattenledningen som SAK och lokalbefolkningen byggt ändras det.

Solpaneler driver vattenpumpar

Ur Afghanistan-nytt Svenska Afghanistiankommittén har installerat över 430 solpaneler med en total effekt på drygt 100 000 watt under de senaste åren. Syftet är att pumpa dricksvatten i byar på landsbygden, driva utrustning i laboratorier och att förse skolor med vatten. Toaletter med rinnande vatten är en förutsättning för att fler flickor ska kunna gå kvar i skolan, även efter att de fått mens. 41 skolor, åtta […]

Nu slipper Marzia hämta vatten

Ur Afghanistan-nytt 26 projekt inom SAKs program för utveckling av landsbygden har avslutats i provinserna Balkh och Samangan. Det handlar om vägbyggen, stödmurar, vattenreservoarer, vattenledningar och brunnar.

Utbildas i att spara vatten

Ur Afghanistan-nytt Snart är det omfattande SAK-projektet att bygga en vattenledning i distriktet Rustaq i norra Afghanistan klart. För att resultatet ska bli så effektivt som möjligt arrangerar lokal SAK-personal kurser i vattenhushållning.