”Jag vill skapa en känsla av hopp”

Felicia Brito engagerade sig i lokalföreningen i Göteborg när hon arbetade med traumatiserade ungdomar från Afghanistan.

Mars 16, 2021, av Eva Kellström Froste