Medlemmarnas tankar kring SAKs strategiska arbete

I november 2020 tillfrågades SAKs medlemmar om deras tankar kring SAKs strategiska arbete, nuvarande och kommande.

Mars 5, 2021, av Beatrice Skoglund