”Det finns extremt behov av barnmorskor”

Margareta Varenhed, 68 år, är sekreterare i lokalföreningen i Skövde-Skaraborg. Hon har varit sjöman, jobbat med bistånd i Bolivia och med Läkare utan gränser i bland annat Afghanistan.
– Jag har sett så mycket av världen att jag måste engagera mig.

November 30, 2020, av Eva Kellström Froste