Vi behöver din hjälp i Världens Barn 2020

Radiohjälpens riksinsamling Världens Barn 2020 ligger i startgroparna. SAK kommer fortsätta kommunicera, engagera och samla in pengar till arbetet för att barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska ha rätt att vara delaktiga och ha inflytande i samhället på samma villkor som andra.

Augusti 29, 2020, av SAK