Fler kvinnor föder säkrare när kunskapen höjs

TEMA BARNMORSKANS ÅR | De äldre kvinnorna minns svåra och farliga förlossningar och släktingar som inte överlevde. När Razia och Moharram Ali får sitt sjätte barn är de glada över att de kunnat komma till en klinik med utbildade barnmorskor. Kunskapen om mödrahälsovård har ökat betydligt under de senaste 15 åren.

Oktober 19, 2020, av Beatrice Skoglund