Barnmorskans år

Projekt ska engagera män i kvinnors hälsa

Ur Afghanistan-nytt TEMA BARNMORSKANS ÅR | SAK har startat ett projekt för att ändra mäns syn på och öka mäns deltagande i mödra- och barnhälsovården och för att främja jämställdhet och kvinnors rättigheter. Det pågår under tre år i tre distrikt i den konservativa provinsen Wardak, där SAK ansvarar för all sjuk och hälsovård.

Fler kvinnor föder säkrare när kunskapen höjs

Ur Afghanistan-nytt TEMA BARNMORSKANS ÅR | De äldre kvinnorna minns svåra och farliga förlossningar och släktingar som inte överlevde. När Razia och Moharram Ali får sitt sjätte barn är de glada över att de kunnat komma till en klinik med utbildade barnmorskor. Kunskapen om mödrahälsovård har ökat betydligt under de senaste 15 åren.

Informerar om preventivmedel vid varje besök

Ur Afghanistan-nytt TEMA BARNMORSKANS ÅR | Många människor i Afghanistan är inte läs- och skrivkunniga och har inte tillräcklig kunskap om familjeplanering. Preventivmedel ses som en synd. Bristen på planering av barnafödande är en av orsakerna till den höga mödradödligheten i Afghanistan.

Mödravård en väg mot jämställdhet

Ur Afghanistan-nytt TEMA BARNMORSKANS ÅR | Världshälsoorganisationen WHO har utsett 2020 till sjuksköterskans och barnmorskans år. Dessa yrkesgrupper spelar en nyckelroll för hälsovård och samhällsutveckling globalt. I Afghanistan är hälsosituationen bland de tuffaste i världen och bristen på utbildad personal är stor.

Barnvagnsmarschen

Gå Barnvagnsmarschen 2020!

Aktuellt Den 22-27 oktober 2020 kommer årets Barnvagnsmarsch äga rum och är som alltid en manifestation för rätten till god mödravård och för arbetet mot mödradödlighet. I år blir det en annorlunda marsch. Marschen anordnas av RFSU och samarrangeras tillsammans med oss på Svenska Afghanistankommittén, Läkare Utan Gränser, Svenska Barnmorskeförbundet och Läkare i världen.

Barnmorskan Hafiza informerar om preventivmedel vid varje besök

Ur Afghanistan-nytt Många människor i Afghanistan är inte läs- och skrivkunniga och har inte tillräcklig kunskap om familjeplanering. Preventivmedel ses som en synd. Bristen på planering av barnafödande är en av orsakerna till den höga mödradödligheten i Afghanistan.