Informerar om preventivmedel vid varje besök

TEMA BARNMORSKANS ÅR | Många människor i Afghanistan är inte läs- och skrivkunniga och har inte tillräcklig kunskap om familjeplanering. Preventivmedel ses som en synd. Bristen på planering av barnafödande är en av orsakerna till den höga mödradödligheten i Afghanistan.

Oktober 19, 2020, av Beatrice Skoglund