Mödravård en väg mot jämställdhet

TEMA BARNMORSKANS ÅR | Världshälsoorganisationen WHO har utsett 2020 till sjuksköterskans och barnmorskans år. Dessa yrkesgrupper spelar en nyckelroll för hälsovård och samhällsutveckling globalt. I Afghanistan är hälsosituationen bland de tuffaste i världen och bristen på utbildad personal är stor.

Oktober 19, 2020, av Christer Bengtsson