Brist på säkerhet problem för journalister

Seyed Yasin Dehzad älskar journalistyrket för att det gör det möjligt för honom att tjäna folket och sitt land. Men bristen på säkerhet är ett problem.

December 21, 2020, av Christer Bengtsson