Teckenspråk och lego öppnar nya världar

TEMA DE MEST UTSATTA | I en specialklass i SAKs skola i staden Taloqan i norra Afghanistan pågår undervisningen för fullt. Fem elever med olika typer av syn- och, eller hörselnedsättningar tar koncentrerat in läraren Rohulla Mohammad Attahs instruktioner.

Juli 1, 2020, av Eva Kellström Froste