Över 10 000 flickor går i SAKs skolor i Wardak

I en aktuell SVT-dokumentär om Afghanistan fanns uppgifter om att inga utländskt finansierade flickskolor skulle finnas i Wardak, en av de 14 provinser där SAK arbetar. I slutet av 2019 gick totalt 13 063 barn, varav 10 167 flickor, i våra skolor i Wardak.

Maj 11, 2020, av Christer Bengtsson