SAK sviker inte civilbefolkningen

Stor osäkerhet råder om framtiden i Afghanistan efter talibanernas maktövertagande. Svenska Afghanistankommittén, SAK, gör nu allt som står i vår makt för att vår verksamhet – skolor, sjukhus, utbildning för barn med funktionsnedsättning och mycket annat – ska fortsätta att fungera. Vi kommer inte att svika civilbefolkningen. Det är i denna utsatta situation vi måste försvara deras rättigheter som mest.

December 10, 2021, av SAK