FOTO: Malin Hoelstad.

Tamim, Ajwal och Jawad har hörselnedsättning och får utbildning av Afghanistankommittén. Foto: Erik Halkjaer.

Bli månadsgivare

Det bästa sättet att stödja civilbefolkningen i Afghanistan är att bli månadsgivare i Afghanistankommittén. Med ditt stöd kan vi fortsätta vårt långsiktiga arbete för de mest utsatta personerna. Detta så att fler barn får gå i skolan oavsett kön eller funktionsvariationer och att fler blivande mammor överlever sin förlossning. Tack för ditt bidrag!

Minimibeloppet är 25 kr.
Betalning
Betalsätt *Detta fält är obligatoriskt.
Godkännande av autogiro
Kontaktuppgifter
Uppgifter för autogiro
12 siffror. Inget bindestreck.
Clearingnumret ska vara 4-5 siffror.

Genom att godkänna dessa villkor samtycker du till att dina personuppgifter lagras enligt GDPR (General Data Protection Regulation). Dina personuppgifter kommer aldrig att säljas till tredje part utan lagerhålls för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Du kan närsomhelst begära information om vilka personuppgifter som finns om dig och ditt företag. Läs vår integritetspolicy här.

Jag godkänner *Detta fält är obligatoriskt.