Humaira sitter och får sitt ben gipsat av två personal en kvinna och en man.

Humaira 5 år, får ett ben gipsat på grund av klumpfot på en av SAKs ortopediska kliniker i provinsen Ghazni. Foto:  Sammar Gul Samsoor

Bli månadsgivare

Situationen i Afghanistan har förändrats mycket snabbt och för många afghaner är framtiden oviss. Det bästa sättet att stödja civilbefolkningen i Afghanistan är att bli månadsgivare. Allt stöd är viktigt, men som månadsgivare ger du mer stabilitet, långsiktighet samt hjälper även till att minska de administrativa kostnaderna vilket ger mer pengar till vår verksamhet i Afghanistan.

Med ditt stöd kan vi fortsätta vårt långsiktiga arbete för de mest utsatta personerna. Detta så att fler barn får gå i skolan oavsett kön eller funktionsnedsättningar och att fler blivande mammor överlever sin förlossning. Det gör även så att vi kan fortsätta med att förstärka sjukvården med utrustning och personal för att hantera coronapandemin. Tack!

 

Viktigt att veta: Vid månadsgivande öronmärks inga gåvor till specifika insatser, händelser eller regioner inom landet. Att inte öronmärkta gåvor ger en mycket större flexibilitet att snabbt kunna ändra om och flytta pengar där och när de bäst behövs. Att bli månadsgivare är det mest kostnadseffektiva sättet att skänka pengar på för det innebär bland annat lägre kostnader för administration.
Minimibeloppet är 25 kr.
Betalning
Betalsätt *Detta fält är obligatoriskt.
Godkännande av autogiro
Kontaktuppgifter
Uppgifter för autogiro
12 siffror. Inget bindestreck.
Clearingnumret ska vara fyra siffror. Swedbank har ibland fem siffror, utelämna då den femte siffran.

När du ger en gåva till SAK kommer uppgifter om dig användas till administrera din betalning och för att kunna kommunicera med dig i framtiden. Vi kan komma att kontakta dig med information om vår verksamhet, om möjligheten att bli regelbunden månadsgivare eller med fråga om engångsgåva. Vi kan komma att dela med oss av information om dig med utomstående, men bara de som SAK har nära samarbete med, t.ex. våra underleverantörer eller de som vi är skyldiga att rapportera vår verksamhet till.

Läs mer om dina rättigheter och hur vi behandlar dina personuppgifter i SAKs integritetspolicy.