Det här är Faranaz hon är 15 år och har bestämt sig för att hjälpa SAK att sprida kunskap om mens och ifrågasätta förlegade attityder! Foto: Anna Ek

FOTO: Malin Hoelstad.

Tamim, Ajwal och Jawad har hörselnedsättning och får utbildning av Afghanistankommittén. Foto: Erik Halkjaer.

Bli månadsgivare

Det bästa sättet att stödja civilbefolkningen i Afghanistan är att bli månadsgivare i Afghanistankommittén. Med ditt stöd kan vi fortsätta vårt långsiktiga arbete för de mest utsatta personerna. Detta så att fler barn får gå i skolan oavsett kön eller funktionsvariationer och att fler blivande mammor överlever sin förlossning. Tack för ditt bidrag!

Minimibeloppet är 25 kr.
Betalning
Betalsätt *Detta fält är obligatoriskt.
Godkännande av autogiro
Kontaktuppgifter
Uppgifter för autogiro
12 siffror. Inget bindestreck.
Clearingnumret ska vara fyra siffror. Swedbank har ibland fem siffror, utelämna då den femte siffran.

När du ger en gåva till SAK kommer uppgifter om dig användas till administrera din betalning och för att kunna kommunicera med dig i framtiden. Vi kan komma att kontakta dig med information om vår verksamhet, om möjligheten att bli regelbunden månadsgivare eller med fråga om engångsgåva. Vi kan komma att dela med oss av information om dig med utomstående, men bara de som SAK har nära samarbete med, t.ex. våra underleverantörer eller de som vi är skyldiga att rapportera vår verksamhet till.

Läs mer om dina rättigheter och hur vi behandlar dina personuppgifter i SAKs integritetspolicy.