Jameela Osyaan går på ett universitet i centrala Kabul. Hon pendlar hem till västra Kabul varje dag. Ibland tar hon buss, ibland taxi. Foto: Fatimah Hossaini

Skör frihet för unga

Två tredjedelar av Afghanistans befolkning är under 25 år. Trots det har unga afghaner svårt att göra sina röster hörda. Många unga kvinnor är rädda för att deras friheter begränsas om talibanerna får ökat inflytande, men skillnaderna mellan stad och landsbygd är stor.

När nybildade Ungas råd (High Youth Council) höll sitt första möte i slutet av mars, talade president Ashraf Ghani om vikten av att unga afghaner skulle få möjlighet att bidra med lösningar på landets många problem.

”Varje ung människa måste besluta vilket problem de kan lösa och ha en utförlig plan för varje samhällssektor”, sa presidenten enligt Ariana Television Network.

Rådet har till uppgift att lägga fram förslag till landets olika ministerier och verka för nationell enighet. Men det är tveksamt om det kommer att få något verkligt politiskt inflytande.

Unga afghaner har modern kunskap

– Jag tror att Ungas råd mest är en symbol. Regeringen gör sitt bästa för att ge mer inflytande åt ungdomar, det var också ett av presidentens vallöften. Men det finns inte många ungdomar i Afghanistan med politisk makt. Enligt vår kultur ska ungdomar lyda den äldre generationen. Vi har unga, smarta afghaner med modern kunskap men den politiska, ekonomiska och sociala makten ligger hos de äldre, säger Najiba Sanjar som leder SAKs enhet för service och support i Kabul. Innan dess var hon SAKs första kvinnliga regionchef, i Taloqan.

Även om afghanska ungdomar historiskt sett har haft begränsat politiskt inflytande, har det skett en del samhällsförändringar sedan talibanernas fall 2001, inte minst i städerna.

En musikscen med rockartister, unga rappare och sångare har växt fram. Filmfestivaler och konserter är nu en del av Kabuls kulturliv.

Unga flickor och kvinnor kan gå i skolan och studera på universitet. I städerna där ungdomar har större frihet rör sig unga kvinnor fritt, arbetar utanför hemmet och deltar i olika sociala aktiviteter, berättar Najiba Sanjar.

– Det finns många kvinnor som driver kaféer och restauranger. På landsbygden är kulturen mer konservativ och där tillåts inte flickor samma frihet, säger hon.

Rädsla för tillbakagång om talibaner ökar sitt inflytande

Skulle talibanerna få ökat politiskt inflytande befarar många att det blir en återgång till ett mer konservativt och hierarkiskt ledarskap där unga röster tystas.

En bra utbildning, arbetslöshet och säkerhet är stora utmaningar för dagens unga afghaner. Få av dem har egna minnen från talibanernas tid vid makten men de har växt upp i skuggan av konflikt och osäkerhet, och med hotet av krig ständigt närvarande.

Den senaste tiden har våldet i landet ökat, och med det osäkerheten bland de unga.

"Att växa upp i Afghanistan är svårt och steget från barn till vuxen är ofta alltför kort”, skriver FN:s barnfond Unicef i en sammanfattning över ungdomar, utveckling och hälsa. Bland problemen som barn och ungdomar ställs inför listar Unicef tillgång till bra hälsovård och näringsriktig kost, adekvat utbildning, möjlighet att hitta ett jobb, risk för våld och övergrepp, men också brist på grundläggande livskunskaper.

Svårt att växa upp i Afghanistan

En stor majoritet av ungdomarna bestämmer inte själva vem de ska gifta sig med. Det gäller både pojkar och flickor. Och även om antalet barnäktenskap har minskat så blir en tredjedel av alla flickor bortgifta före sin 18-årsdag, enligt Unicef. Tonårsgraviditeter är vanliga och risken för flickor att utsättas för våld i nära relationer och sexuella övergrepp är stor. Flickor får ofta sämre utbildning än pojkar vilket också påverkar deras hälsa och utveckling, enligt Unicef.

Visserligen har pojkar större frihet än flickor när de kommer upp i tonåren men det sätter å andra sidan större press på dem att bidra till familjens inkomst vilket kan leda till att de slutar skolan, tar farliga jobb, tvingas att migrera eller rekryteras av någon stridande gruppering, summerar FN:s barnfond.

– Det är inte svårt att rekrytera arga, arbetslösa och frustrerade unga män. När ungdomar inte känner att de har någon framtid blir kriget ett alternativ och jobbet som soldat ger pengar som de kan skicka hem till familjen, säger Najiba Sanjar.

Förutsättningarna för unga i Afghanistan skiljer sig mycket åt om man jämför städer med landsbygd, rika och fattiga familjer, de som växer upp med utbildade föräldrar och de som växer upp med föräldrar som är analfabeter. Men också om man jämför olika provinser. Det understryker Malia Shir M som arbetar som forskningsassistent i ett projekt om flyktingar som kom till Sverige 2015, ”Vad hände sedan?”.

I norra delen av Afghanistan och i Kabul kan både kvinnor och män studera vidare på universitetet, men i de södra och östra delarna av landet gör kulturella barriärer och säkerhetssituationen kvinnor mer begränsade.

Utbildning och jobb är största utmaningarna

Jämte utbildning ser Malia Shir M möjligheten att hitta ett bra jobb som en av de största utmaningarna för Afghanistans ungdomar. Landets privata sektor är liten eftersom få vågar investera och satsa i ett land som hela tiden verkar stå på randen till en ny konflikt. När det kommer till statliga jobb gäller det att känna rätt personer.

– Säkerhet, jobb och utbildning är viktiga frågor för ungdomar i alla länder men i Afghanistan saknas förutsättningarna och därför flyr många av de unga från landet. Även i städerna är det svårt att hitta jobb, det gäller att ha kontakter. Många unga afghaner arbetar för väldigt låga löner. De reser till Iran för att tjäna pengar. Lönerna är inte särskilt höga där heller men de är bättre än i Afghanistan, säger hon.

Även om ungdomars politiska inflytande är lågt, är deras intresse för politiken högt, tycker Malia Shir M.

– Unga, utbildade afghaner är mycket intresserade av politik och vill vara politiskt aktiva och engagera sig i samhällsfrågor. Bland unga akademiker talar alla politik, jämt. De vill kunna påverka sin framtid, säger hon.

GÖRREL ESPELUND, frilansjournalist

Tema | Ung i Afghanistan:

Hon kämpar för en framtid trots fattigdom

"Jag vill inte begränsas, jag vill skapa mitt eget öde"

"På jobbet är jag trygg, men när jag går hem är jag rädd"

"Mina släktingar sade att min utbildning skadade dem"