Shirin Persson är vice ordförande för SAK. Hon har varit aktiv medlem sedan 1980-talet och har arbetat med Afghanistan för bland annat Rädda barnen och FN:s Afghanistaninsats, UNAMA. Foto, Carla Da Costa Bengtsson.

"Skapa aktiviteter att samlas kring"

Medlemsintervju: Shirin Persson är vice ordförande för SAK. Hon har varit aktiv medlem sedan 1980-talet och har arbetat med Afghanistan för bland annat Rädda barnen och FN:s Afghanistaninsats, UNAMA.

Vad ska man göra om man vill engagera sig lokalt för Svenska Afghanistankommittén och Afghanistan?

– Vi försöker sedan en tid ge stöd åt ett par aktiva medlemmar i Örebro som vill skapa en lokalkommitté. Det är viktigt att man inte börjar med att tänka på protokoll och möten, utan mer på hur man ska uppmuntra människor att engagera sig. Det kan man göra genom att skapa aktiviteter som folk kan samlas kring. Så småningom kanske det blir en lokalkommitté eller en större grupp människor som tillsammans genomför aktiviteter för att gynna Afghanistan.

Varför är det viktigt med lokalt engagemang?

– Det är ett sätt att öka kunskapen om, och väcka och behålla intresset för, Afghanistan bland de som i dag möter afghaner i sin vardag. Det kan vara gode män, anställda på Migrationsverket, kommunsamordnare, elever och lärare i skolan eller familjer som tar hand om ensamkommande barn. Vi behöver förmedla att allt inte bara är krig och elände i Afghanistan. Det finns bland afghanerna en otrolig vilja och kraft att försöka gå vidare och framåt.

Om man vill samlas kring en aktivitet, vad ska man börja med?

– Det är bara lokalinvånarna som vet vilka möjligheter till samarbeten, samverkan och engagemang som finns lokalt. Man kan jobba med universitet, högskolor, studieförbund, kulturföreningar, filmklubbar, idrottsrörelser, företag eller afghanska migranter lokalt. Afghanistankommitténs föreningsutskott skulle kunna hjälpa till genom att förmedla talare och bilder till en serie föredrag och utställningar som sedan kan hållas på olika platser ute i landet.

Text: Erik Halkjaer