Uppsökande verksamhet för att informera och fråga efter symtom på SAKs sjukhus i Parwan.
SAK når ut till avlägset belägna byar och kvinnor i högre utsträckning än många andra parter. Foto: Haji Mohammad, SAK

Kvinnor får mindre vård för covid-19

Covid-19 har förvärrat fattigdomen och minskat tillgången till vård i Afghanistan. Pandemin har också haft specifika konsekvenser för kvinnor.

Våldet i hemmen ökar när männen tillbringar mer tid där på grund av nedstängning och ökad arbetslöshet. Kvinnor får också sämre tillgång till arbeten, vård och skolor. En rapport från Afghanistan Analysts Network visar också att kvinnor upplever en förlust av sitt redan begränsade privata utrymme. Deras arbetsbelastning hemma ökar till följd av att männen är hemma mer och för att kvinnorna även kan behöva ta hand om sjuka släktingar.

Dessutom testas de och får vård i betydligt lägre grad än män, visar statistik från forskningsgruppen Global Health 50/50. Globalt står män för 53 procent av bekräftade fall och 58 procent av dödsfallen. I Afghanistan står män för 70 procent av de bekräftade fallen och 74 procent av dödsfallen. Det finns troligen flera skäl som bidrar till den stora skillnaden jämfört med globala siffror, till exempel att kvinnor inte kan röra sig fritt på samma sätt som män. Men forskningsgruppen menar att det troligtvis främst är resultatet av könsskillnader som stänger kvinnor ute från hälso- och sjukvården.

Eva Kellström Froste