Covid-19

Pandemi och fredssamtal: Ett år som inget annat

Aktuellt Trots alla utmaningar som pandemin inneburit har SAK lyckats upprätthålla sin verksamhet. Sverigechef Anna Ek summerar året som gått och blickar fram mot 2021.

Kvinnor får mindre vård för covid-19

Ur Afghanistan-nytt Covid-19 har förvärrat fattigdomen och minskat tillgången till vård i Afghanistan. Pandemin har också haft specifika konsekvenser för kvinnor.

”När kvinnor tar plats i samhället kan de bryta med gamla traditioner”

Ur Afghanistan-nytt KRÖNIKA | "När jag var liten blev flickor och unga kvinnor i min by bortgifta mot sin vilja".