Skör frihet för unga

Två tredjedelar av Afghanistans befolkning är under 25 år. Trots det har unga afghaner svårt att göra sina röster hörda.
Många unga kvinnor är rädda för att deras friheter begränsas om talibanerna får ökat inflytande, men skillnaderna mellan stad och landsbygd är stor.

Juni 20, 2021, av Christer Bengtsson