Ruhollah fick chans att börja ett nytt liv

TEMA DE MEST UTSATTA | Ruhollah Mirzaei, 23 år, har fått kämpa för att hans synnedsättning inte ska förstöra hans möjligheter att försörja sig och leva ett liv som andra.

Juli 1, 2020, av Eva Kellström Froste