”På jobbet är jag trygg men när jag går hem är jag rädd”

Matiullah Rahimi, 23 år, känner sig trygg på jobbet men otrygg utanför det. Han drömmer om att studera vidare och göra karriär. Den dåliga säkerhetssituationen påverkar honom varje dag.

Juni 28, 2021, av Christer Bengtsson