Offren bortglömda när krigande parter talar om fred

Analys │ De krigande parterna ska enas om en väg till fred i Afghanistan. Men det råder delade meningar om krigsoffrens roll i fredsprocessen.

December 17, 2020, av Christer Bengtsson