SAKs lokalförening i Dalarna

Välkommen till oss i Dalarna! Vi är ett gäng engagerade Afghanistanvänner som vill sprida information om Afghanistan genom att vara aktiva i den lokala föreningen här i Dalarna. Vill du vara med? Du är varmt välkommen att höra av dig!

Finfrämmande till vårt lokala årsmöte den 27 april

Svenska Afghanistankommittén ’s generalsekreterare, Andreas Stefansson, besöker vårt lokala årsmöte den 27 april!

Vi är mycket glada över att han vill komma till oss och närvara på Stiftsgården i Rättvik.

Under kvällen kommer möjlighet finnas att ställa frågor till Andreas. Passa på att boka upp denna kväll tillsammans med oss!

Välkommen önskar vi i styrelsen

Årsmöte på Stiftsgården i Rättvik

Du är varmt välkommen till årsmötet för Lokalföreningen Dalarna i Svenska Afghanistankommittén!

Detta blir det första ordinarie årsmötet sedan lokalföreningen i Dalarna bildades förra året. Förutom de vanliga årsmötesärendena kommer du att få en uppdatering av det aktuella läget i Afghanistan och vi hoppas på besök av personal från SAKs kansli i Stockholm. Vi bjuder på fika med något tilltugg. 

Vi håller till på Stiftsgården i Rättvik, där också Svenska Afghanistankommitténs stora årsmöte kommer att äga rum senare i maj. För mer information om till exempel samåkning besök vår Facebooksida: Svenska Afghanistankommittén i Dalarna

Datum: den 27 april

Tid: kl. 18:30

Plats: Stiftsgården i Rättvik

Skicka gärna ett mejl till michael.rocking9@gmail.com om du vill komma. Tack!

Välkommen!

Styrelsen

SAK:s lokalförening i Dalarna

SAKs årsmöte 2023

Vi är stolta över att även årsmötet för Svenska Afghanistankommittén äger rum i Dalarna. Även denna gång sker det på Stiftsgården i Rättvik.

Datum: 27-28 maj

Plats: Stiftsgården i Rättvik

Vi börjar redan på fredag kväll den 26 maj med ett mingel och helgen kommer att präglas av aktuell information, diskussioner och intressanta besök. Som medlem får du resa, mat och logi kostnadsfritt om du deltar. Se https://sak.se/arsmote/ för anmälan.

Eftersom årsmötet äger rum hos oss i Dalarna är det ett tillfälle för medlemmarna här att engagera sig i arrangemanget. Vi tar tacksamt emot praktisk hjälp med olika göromål under helgen. Hör av dig till oss om du vill vara med genom att skicka ett mejl till michael.rocking9@gmail.com.


Internationella kvinnodagen den 8 mars i Dalarna

Maria Holzmann och Marziya Alizada representerade Dalarnas lokalförening den 8 mars i Falun.

I Falun gick flera lokala föreningar samman för att uppmärksamma den internationella kvinnodagen.

Från Dalarnas lokalförening höll Mariziya och Maria ett gemensamt tal.

”Här står vi framför er.

Hand i hand.

En svensk kvinna.

En afghansk kvinna.

Men båda kvinnor.

Kvinnor vars rättigheter uppmärksammas idag på den internationella kvinnodagen

Rättigheter som vi i Sverige har kämpat för under en lång tid.

Rättigheter som inte är självklara. Inte ens när de faktiskt finns på plats.

Rättigheter som har kränkts i Afghanistan.

Rättigheter som behöver försvaras och förverkligas med en internationell kamp.

Svenska Afghanistankommittén har verkat i Afghanistan i över 40 år.

För oss är det viktigt att alla ska ha samma möjligheter till utbildning, frihet och självständighet.

Därför är vi på plats i Afghanistan  och cirka 60 procent av eleverna i våra skolor är flickor.

Vi utbildar även barnmorskor och sjuksköterskor. De som betyder mycket i det afghanska samhället och kan  bidra enormt mycket till ett bättre liv och hälsa för kvinnor. Kvinnorna studerar i två år innan de återvänder hem och får anställning av oss eller andra organisationer i sin hemby.

Vi stärker kvinnors ställning i samhället när kvinnor kan bidra till familjens försörjning. Därför är hälften av deltagarna kvinnor i våra självhjälpsgrupper och mikrolånsföreningar för ökad självförsörjning.

När talibanerna vill begränsa kvinnors rättigheter söker Svenska Afghanistankommittén dialog och lösningar. Lösningar som vi söker tillsammans med lokalbefolkningen.

Vår förhoppning är att undantagen utvidgas alltmer, så att förbuden mot kvinnors rättigheter till slut saknar effekt. Det kommer att ta tid och lär säkerligen vara fortsatt omgärdat av dilemman.

Men om vi menar allvar med att stödja kvinnor och flickor har vi inget alternativ.

En kvinnas liv. En kvinnas frihet. Det är rättigheter som vi aldrig kommer sluta kämpa för.

Därför står vi här hand i hand.

Två kvinnor.

Två ursprung.

Men med samma rättigheter och önskan om lika rättigheter för alla kvinnor.”

Samarrangemang med ABF, S-kvinnor, FN-föreningen, Svenska Afghanistankommittén och länsföreningen kvinno-& Tjejourer Dalarna

Fatima Ghorbani representerade lokalföreningen under Ludvikas uppmärksammande av den internationella kvinnodagen.

Föreningsuppdateringar

SAK-rapport 15 mars

Alla SAK arrangerar återkommande videomöten där vi rapporterar om läget i Afghanistan och vårt arbete. Denna rapport är från 15 mars.

SAK-rapport 1 mars

Alla SAK arrangerar återkommande videomöten där vi rapporterar om läget i Afghanistan och vårt arbete. Denna rapport är från 1 mars.

Internationella kvinnodagen uppmärksammas i Falun!

SAKs lokalförening i Dalarna I Falun uppmärksammar vi den internationella kvinnodagen med en manifestation. Tillsammans med andra lokala föreningar riktar vi fokus på kvinnors situation världen över. Från SAK Dalarna håller Maria Holzmann och Marziya Alizada ett tal. Plats: Stora Torget – Falun Tid: 17.00 Välkommen!

Kommande händelser