SAKs lokalförening i Dalarna

Välkommen till SAKs lokalförening i Dalarna!

Internationella kvinnodagen den 8 mars i Dalarna

Maria Holzmann och Marziya Alizada representerade Dalarnas lokalförening den 8 mars i Falun.

I Falun gick flera lokala föreningar samman för att uppmärksamma den internationella kvinnodagen.

Från Dalarnas lokalförening höll Mariziya och Maria ett gemensamt tal.

”Här står vi framför er.

Hand i hand.

En svensk kvinna.

En afghansk kvinna.

Men båda kvinnor.

Kvinnor vars rättigheter uppmärksammas idag på den internationella kvinnodagen

Rättigheter som vi i Sverige har kämpat för under en lång tid.

Rättigheter som inte är självklara. Inte ens när de faktiskt finns på plats.

Rättigheter som har kränkts i Afghanistan.

Rättigheter som behöver försvaras och förverkligas med en internationell kamp.

Svenska Afghanistankommittén har verkat i Afghanistan i över 40 år.

För oss är det viktigt att alla ska ha samma möjligheter till utbildning, frihet och självständighet.

Därför är vi på plats i Afghanistan  och cirka 60 procent av eleverna i våra skolor är flickor.

Vi utbildar även barnmorskor och sjuksköterskor. De som betyder mycket i det afghanska samhället och kan  bidra enormt mycket till ett bättre liv och hälsa för kvinnor. Kvinnorna studerar i två år innan de återvänder hem och får anställning av oss eller andra organisationer i sin hemby.

Vi stärker kvinnors ställning i samhället när kvinnor kan bidra till familjens försörjning. Därför är hälften av deltagarna kvinnor i våra självhjälpsgrupper och mikrolånsföreningar för ökad självförsörjning.

När talibanerna vill begränsa kvinnors rättigheter söker Svenska Afghanistankommittén dialog och lösningar. Lösningar som vi söker tillsammans med lokalbefolkningen.

Vår förhoppning är att undantagen utvidgas alltmer, så att förbuden mot kvinnors rättigheter till slut saknar effekt. Det kommer att ta tid och lär säkerligen vara fortsatt omgärdat av dilemman.

Men om vi menar allvar med att stödja kvinnor och flickor har vi inget alternativ.

En kvinnas liv. En kvinnas frihet. Det är rättigheter som vi aldrig kommer sluta kämpa för.

Därför står vi här hand i hand.

Två kvinnor.

Två ursprung.

Men med samma rättigheter och önskan om lika rättigheter för alla kvinnor.”

Samarrangemang med ABF, S-kvinnor, FN-föreningen, Svenska Afghanistankommittén och länsföreningen kvinno-& Tjejourer Dalarna

Fatima Ghorbani representerade lokalföreningen under Ludvikas uppmärksammande av den internationella kvinnodagen.

Föreningsuppdateringar

SAK-rapporten

SAKs lokalförening i Dalarna SAK arrangerar återkommande videomöten där vi rapporterar om läget i Afghanistan och vårt arbete. Denna rapport är från 1 februari.

Kommande händelser