SAKs lokalföreningen i Skövde-Skaraborg

Välkomna till SAK i Skövde – Skaraborg!

ÅR 2022 – 40 år i Afghanistan – 35 år i Skövde-Skaraborg

+ 25 år av Radiohjälpens riksinsamling – Världens Barn

På gång:

Styrelsemöte Tisdagen den 24 januari kl 18.00 i Skövde.

Vi träffas hos familjen Perhed, för förhandlingar och förtäring.

På dagordningen står bl.a. information om situationen i Afghanistan och SAKs förutsättningarna för verksamheten i landet efter de senaste signalerna/besluten från talibanerna. Dessutom planering inför kommande aktiviteter. Utställningen Afghanska Klassrum på biblioteket i Mariestad i 17/1 -5/2 och ”En dag om Afghanistan” söndagen den 29/1 med föreläsning och kulturaktiviteter. Utställningens besök på biblioteket i Lidköping och Kulturhuset i Skövde under febr.-mars -23 samt föreläsningar och årsmötet i Skövde 15/3. Planering inför detta årsmöte (bl.a. med diskussion kring vår verksamhetsplan för 2023).

Våra styrelsemöten är öppna för alla medlemmar och inbjudna gäster. Du är välkommen att anmäla ditt intresse av att delta! Anmäl dig via mejladressen nedan eller via kontaktuppgifterna i ”boxen” till vänster! Vi välkomnar även idéer och uppslag på aktiviteter från våra medlemmar!

/Styrelsen

skovdeskaraborg@sakforening.se

17-18 november deltog vi på Mänskliga Rättighetsdagarna, Conventum i Örebro!

Lokalföreningen medverkade med en monter i utställningshallen tillsammans med personal från kansliet. Vi informerade om SAK, vår verksamhet i Afghanistan, hade en quiz-tävling kring Afghanistan och utvecklingsbistånd, sålde saffran och profilmaterial, etc.

Från vänster: Margareta Varenhed, Emil Rissve, Laura Lindholm, Thomas Magnusson (på bilden saknas Nasratullah Safi)

Vi upplevde det som mycket positivt, intressant och stimulerande att under två dagar möta både besökare, skolelever, utställare och föreläsare vid nordens största forum för mänskliga rättigheter. Vi fick tillfälle att presentera SAKs verksamhet, svara på frågor, delta i diskussioner och utbyta erfarenheter.

Seminarium torsdagen den 17 november kl 14.30-15.30 på Bryggaren, Conventum i Örebro:

Ett liv i trygghet & säkerhet – möjligt i Afghanistan?

Panelsamtal kring dagens situation i Afghanistan. Om hot och möjligheter gentemot mänskliga rättigheter i ett land vars befolkning tvingas leva under en allt mer repressiv regim, utlandets reaktioner på maktövertagandet, effekter av pandemi och torka.

Deltog gjorde SAKs biståndsrådgivare, Alan Frisk. Philip Arian Latif , ledamot I SAKs riksstyrelse. Terese Cristiansson, journalist och utlandskorrespondent på TV4. Även SAKs ordförande Azadeh Rohjan Gustavsson skulle medverkat, men hon fick förhinder.

Du kan hitta en inspelning från detta tillfälle under nyheter på denna hemsida!

På torsdagen den 17 november kl 18.30 inbjöds även till en informations/medlemsträff där bl.a. SAKs Sverigechef Anna Ek informerade om SAK, vår verksamhet och situationen i dagens Afghanistan.

Lokalföreningen visade även delar av utställningen – Afghanska klassrum, av fotograf Kajsa Kax-Waaghals och berättade om vår lokalförenings verksamhet.

Laura Lindholm, ansvarig för medlems- och engagemangsutveckling på SAKs kansli, informerade om vad man kan göra som lokalförening eller enskild medlem.

Tack till alla som dök upp vid denna träff trots sen information och ett stort tack till AfFö (Afghanska föreningen i Örebro) som så frikostigt upplät sin lokal för detta möte!

FN-dagen firades i Mariestad genom en föreläsning med anknytning till Afghanistan.

Kristina Lundberg präst och fil. dr. från Karlskoga välkomnades av FN-föreningens ordförande Agneta Larsson. Kristina berättade sedan utifrån sina erfarenheter av att tjänstgöra som präst hos Försvarsmakten vid utlandsinsats under rubriken:

”Fältpräst med erfarenheter från militär utlandsinsats i Afghanistan”

SAK i Skövde-Skaraborg deltog med ett informationsbord med aktuell information om situationen i Afghanistan, SAKs verksamhet i landet och om lokalföreningens kommande aktiviteter!

Lördagen den 8 oktober firade lokalföreningen 35 år av verksamhet!

Detta med ett öppet hus mellan kl. 14 till 17 på Skövde Kulturhus och en föreläsning av SAKs pressekreterare Cajsa Wikström!

Kl. 15.00 höll Cajsa Wikström, en uppskattad och intressant föreläsning om sina upplevelser från besöket i Afghanistan i augusti 2022. Hon berättade om den aktuella situationen i landet, om sina möten med afghaner och intryck från några verksamheter som hon besökt. En skola, utbildningen av barnmorskor och yrkesutbildning för kvinnor med funktionsnedsättningar.

Vi erbjöd enkel förtäring och delade minnen från lokalföreningens 35 åriga verksamhet med våra gäster!

Vi visade utställningen AFGHANSKA KLASSRUM av fotografen Kajsa Waaghals!

Vi hade även försäljning och bad om en frivillig entréavgift som gick till Världens Barn insamlingen!

Varmt tack till alla som deltog och bidrog till ett lyckat arrangemang!

Vi har sedan 1987 arbetat ideellt med målsättningen att informera om situationen i Afghanistan och ge stöd till de mest utsatta på den fattiga afghanska landsbygden – Kvinnor, barn, människor med funktionsnedsättning och de som tvingats bli internflyktingar. Detta sker främst inom områden som hälsovård, utbildning och landsbygdsutveckling.

Lokalföreningen arrangerar bland annat föreläsningar, utställningar, studiecirklar och samlar in pengar i detta syfte!

Lokalföreningen omfattar i dagsläget även medlemmar i och kring Jönköping i sydost och Örebro i nordost. Bor du någonstans i detta område och är intresserad av att engagera dig för det afghanska folket genom SAK; kontakta oss så får du mer information om hur du kan engagera dig

SAK lyfter fram arbetet med att ge barn med funktionsnedsättning tillgång till utbildning.Foto: Sayed Qudratullah Attaye

Vår digitala bössa är öppen för bidrag året ut – lämna gärna ett bidrag och dela länken i de sociala medier där du är aktiv!

https://bossan.varldensbarn.se/sak-i-skoevde-skaraborg-foer-vaerldens-barn
  • Världens Barn 2022 – Radiohjälpens årliga insamlingsaktivitet inför tv-galan i SVT vecka 40. SAK är en av 14 deltagande svenska biståndsorganisationer som även i år hoppas nå ut via aktivitet i Mariestad, Skövde och via digital insamling på Världens Barns hemsida. Det finns gott om aktiviteter som kan genomföras organiserat med andra eller som enskilt initiativ. Besök gärna hemsidan – www.varldensbarn.se – och bli inspirerad! För SAKs del fokuserar vi på vårt stöd till barn med funktionsnedsättning på den afghanska landsbygden. Ett led i vårt rättighetsbaserade biståndsarbete. Läs mer om detta på denna hemsida eller på Världens Barns hemsida!
  • Söndagen den 4 september deltog vi tillsammans med drygt 60 andra föreningar, organisationer och friskvårdsföretag i den årliga Friskvårdens Dag på berget Billingen i Skövde. Utefter en promenadslinga med en tipspromenad presenterade dessa sin verksamhet genom informationsbord eller med andra aktiviteter. Vi i lokalföreningen delade ut information, besvarade frågor och sålde äkta afghanskt saffran, hemgjord äpple- och päronmust och böcker till förmån för flickors utbildning i Afghanistan. Vi sökte även upp deltagande partier och överlämnade material och inbjöd till diskussion kring biståndet och dess effekter. En lyckad dag där tusentals Skövdebor sökt sig ut i det fina sensommarvädret! 

Kommande aktiviteter:

  • Förmodligen kommer vi att delta vid Röda Korsets Julmarknad på Luciadagen den 13 december i Herrljunga. Information kommer!
  • Afghanska Klassrum – fotoutställning av Kajsa Waaghals kommer under vintern 2022 och våren 2023 visas på olika håll i Skaraborg. Tiderna är preliminära men hittills hoppas vi att visa den på Biblioteket i Mariestad under slutet av januari 2023. I februari på Biblioteket i Lidköping och i mars kommer den sedan att visas på Öppna Galleriet, Skövde Kulturhus.
  • I anslutning till utställningarna hoppas vi kunna erbjuda någon form av lokal aktivitet, föreläsning och den 15 mars vårt lokalförenings årsmöte i Skövde.

Vi har för avsikt att publicera våra kommande aktiviteter här och även datum och plats för våra öppna styrelsemöte/medlemsmöte!

/Styrelsen

 

Föreningsuppdateringar

SAKs lokalförening i Dalarna

SAK-rapporten 25 april

SAK-rapport 15 mars

SAKs lokalförening i Dalarna SAK arrangerar återkommande videomöten där vi rapporterar om läget i Afghanistan och vårt arbete. Denna rapport är från 15 mars.

SAK-rapport 1 mars

SAKs lokalförening i Dalarna SAK arrangerar återkommande videomöten där vi rapporterar om läget i Afghanistan och vårt arbete. Denna rapport är från 1 mars.

Kallelse till SAK Skövde-Skaraborgs årsmöte 2023

SAKs lokalförening i Skövde - Skaraborg Hej och välkomna till Svenska Afghanistankommittén i Skövde-Skaraborgs årsmöte! När: Onsdagen den 15 mars kl 18 Lokal: Kulturiet, Skövde kulturhus  Årsmötesförhandlingarna äger rum kl 18.00. Handlingar kommer att finnas att ta del av i möteslokalen. Man kan även få tillgång till dem genom att ta kontakt via uppgifterna nedan. Kl 19.00 inbjuder vi medlemmar och […]

Föreningsevenemang

Föreläsning med Cajsa Wikström på Lidköpings bibliotek

Evenemang Sedan talibanerna tog makten i Afghanistan hösten 2021 har kvinnornas rättigheter begränsats allt mer. Cajsa Wikström, pressekreterare på Svenska Afghanistankommittén (SAK) besökte landet förra sommaren. Den 10 maj kommer hon till Lidköpings bibliotek för att berätta om sina möten med kvinnor, om läget i landet och om SAK:s arbete. SAK driver skolor och kliniker på […]

Fotoutställning, Afghanska klassrum

Evenemang Utställningen ”Afghanska klassrum” består av bilder tagna av Kajsa Waaghals, SAKs kommunikationsrådgivare i Afghanistan 2019-2020. De ger inblickar i hur det ser ut i de skolor som SAK driver, för både flickor och pojkar ute på landsbygden och för barn med olika typer av funktionsnedsättningar. I anslutning till utställningen finns en tipspromenad i biblioteket för […]