SAKs lokalförening i Skövde – Skaraborg

Välkomna till SAKs lokalkommitté i Skövde – Skaraborg!

Vi arbetar sedan 1987 med målsättningen att informera om situationen i Afghanistan och ge stöd till de mest utsatta på den fattiga afghanska landsbygden – Kvinnor, barn, människor med funktionsnedsättning och de som tvingats bli internflyktingar. Detta sker främst inom områden som hälsovård, utbildning och landsbygdsutveckling.

Lokalföreningen arrangerar bland annat föreläsningar, utställningar, studiecirklar och samlar in pengar i detta syfte!

Lokalföreningen omfattar i dagsläget även medlemmar i och kring Jönköping i sydost och Örebro i nordost. Bor du någonstans i detta område och är intresserad av att engagera dig för det afghanska folket genom SAK; kontakta oss så får du mer information om hur du kan engagera dig!

Efter sommaren har vi några stående engagemang som du är välkommen att delta i eller hjälpa till vid.

  • Söndagen den 4 september deltar vi tillsammans med andra föreningar, organisationer och friskvårdsföretag i den årliga Friskvårdens Dag på berget Billingen i Skövde. Utefter en promenadslinga med en tipspromenad presenterar dessa sin verksamhet genom informationsbord eller med andra aktiviteter.  En populär familjedag som drar tusentals deltagare!
  • Världens Barn 2022 – Radiohjälpens årliga insamlingsaktivitet inför tv-galan i SVT. SAK är en av 14 deltagande svenska biståndsorganisationer och lokalt deltog vi under förra året i aktiviteter i Herrljunga, Mariestad och Skövde. Dessutom medverkade styrelseledamöter från Falköping och Herrljunga med radioinslag i SR Radio Skaraborg respektive SR Radio Sjuhärad. Har du lust att engagera dig i detta så kontakta oss! Det finns gott om aktiviteter som kan genomföras organiserat med andra eller som enskilt initiativ. Besök gärna hemsidan – www.varldensbarn.se – och bli inspirerad! För SAKs del fokuserar vi på vårt stöd till barn med funktionsnedsättning på den afghanska landsbygden. Ett led i vårt rättighetsbaserat biståndsarbete. Läs mer om detta på denna hemsida!

Dessutom:

  • I november hoppas vi kunna delta med en informationsmonter vid Mänskliga rättighetsdagarna i Örebro. Intresserad av att medverka – Hör av dig! Du kan även besöka arrangörens hemsida – www.mrdagarna.se – om du vill veta mera!

Vi har för avsikt att publicera våra kommande aktiviteter här och även datum och plats för våra öppna styrelsemöte/medlemsmöte!

/Styrelsen

 

Föreningsuppdateringar

SAKs lokalförening i Skövde - Skaraborg

En kväll om Afghanistan i Lidköping

SAK Skövdes årsmöte med föredrag av Enayat Adel

SAKs lokalförening i Skövde - Skaraborg Hej SAK-medlem i Skövde/Skaraborg och Örebro/ Jönköping! Hjärtligt välkommen till Skövde för att delta i lokalföreningens årsmöte. Du har även möjlighet att delta digitalt om pandemi, avstånd, tid eller något annat begränsar dig (Se mer info i bifogade filer). Förutom årsmötesförhandlingar så kommer du även att få tillfälle att ta del av en aktuell redogörelse […]

Föredrag i Örebro om kvinnors situation i Afghanistan och SAKs verksamhet

SAKs lokalförening i Skövde - Skaraborg Hej medlem och månadsgivare i Örebro och omnejd! Den 8 mars, på internationella kvinnodagen i Örebro kommer SAKs föreningshandläggare Enayat Adel hålle ett föredrag om kvinnors situation i Afghanistan samt berätta om SAKs verksamhet. När: 8de mars kl 17:30 Var: Kulturkvarteret (Akustiken), Fabriksgatan 4, Örebro För mer info se bifogad affisch. Hoppas du har möjlighet […]