SAKs lokalförening i Göteborg

SAKs lokalförening i Göteborg arbetar ideellt med att informera om Afghanistan och ge stöd till det krisdrabbade folket främst inom hälso- och utbildningssektorn.

Lokalkommittén i Göteborg utgörs av en styrelse på 9 ordinarie ,  samt ungefär 500 medlemmar. Vi har olika aktiviteter bl.a. deltar vi med information och seminarier på Bokmässan, deltar i insamling för Världens barn, har föreläsningar och Allmänna möten med något speciellt tema. Aktiviteterna annonseras på hemsidan.      

 

Planerade tider för styrelsemötena

17/2 torsdag 18.30. Sannolikt digitalt.

28/3 måndag 18.30. Plats meddelas senare.

28/4 torsdag 18.30

16/5 måndag 18.30

9/6    torsdag klockan 18.00. Våravslutning hos Staffan Myrhage

Den är sannolikt att en del av styrelsemöterna kommer att bli digitala, som de har varit under förra året av och till beroende på coronasituatonen.

Styrelsemötena är öppna för alla. Anmäl till linnealarsson2010@hotmail.com om du vill deltaga  vid digitala möten.

 

12/3 lördag klockan 10.00. Lokalt Årsmöte. Plats: Litteraturhuset Göteborg. Informationen kommer att uppdateras.

21-22/5 Centralt Årsmöte i Stockholm. Alla medlemar som betalt medlemsavgiften det förra och detta år kan anmäla sig till mötet. Anmälan senast den 26:e mars. Ett utskick med mer information kommer att skickas ut från kansliet.

 

Planerade aktiviteter

Information kommer efter nästa styrelsemötena. 

 

För information om situationen i Afghanistan se sak.se under rubriken Aktuellt.                                             

Ge gärna ett bidrag till lokalkommitténs arbete . Plusgirot: 4785865-9,      Swish: 1232905032

 

Nyheter från föreningen

Evenemang

Bortom rubrikerna – det dagliga livet i Afghanistan 25/11 18:30 Majornakyrkan Göteborg

Evenemang Bortom rubrikerna - det dagliga livet i Afghanistan. Temakväll med information av Abdul Toryalay från Svenska Afghanistankommittén

Den 15;e Exilfilmfestivalens program Göteborg 12-18/11 -21

Evenemang
Exilfilmfestivalen i Göteborg har sitt öppningsprogram fredagen den 12 november. Festivalen har ett brett program med flera afghanska filmer.

Insamling till Världens Barn den 2 oktober i Göteborg

Evenemang På lördag, den 2 oktober mellan kl 11.00 – 13.00 samlas så många av oss som kan och har möjlighet nere vid statyn ”Johanna i Brunnsparken” och samlar pengar till VÄRLDENS BARN.