SAKs lokalförening i Sundsvall

Välkommen till Svenska Afghanistankommittén i Sundsvall, med medlemmar från både Sundsvall, Härnösand, Östersund och Ljusdal med omnejd.

Vi bedriver ett informationsarbete i olika former där vi genom öppna möten, insamlingar, och kulturaktiviteter  försöker bidra till att öka kunskap och medvetenhet om situationen för människor i Afghanistan och kommitténs mycket viktiga biståndsarbete.

Du kan som medlem räkna med ett välkomnande där du i en öppen och varm atmosfär kan bidra med både stort och smått.