SAKs lokalförening i Vänersborg

Välkommen till SAKs lokalförening i Vänersborg!

Varmt välkommen till SAKs lokalförening i Vänersborg, som verkat sedan 1984, alltså nästan från starten av SAK. Lokalföreningen betjänar ett mycket stort område, Dalsland, Värmland och västra delen av Västergötland, samt Bohuslän norr om Kungälv.

Vi har en liten aktiv medlemsskara som försöker sprida kunskap om Afghanistan förr och nu, om SAKs mångåriga engagemang, samt samlar in pengar till SAKs viktiga biståndsarbete i Afghanistan.

Av praktiska och historiska skäl har vi för närvarande de flesta aktiviteterna i trestadsområdet Vänersborg-Trollhättan-Uddevalla. Vi söker dock gärna samarbetsformer med t.ex. personer i Värmland/Karlstad.

Planerade aktiviteter 2022:

  • Internationella kvinnodagen 8 mars. SAK och Uddevalla FN-förening kommer att vara på Bohusläns Museum med ett informationsbord och insamling i entréhallen under hela eftermiddagen, kl. 12- ca 19.
  • Stort musikevenemang. Den 26 mars skall Nawroz (nyår) firas på Folkets Hus i Uddevalla. Arrangemanget sker tillsamman med många föreningar och organisationer såsom SEF-Sveriges ensamkommandes förening, Rädda barnen, Studiefrämjandet, Giraff stödet, Uddevalla kommun, Folkets hus och Afghansk Svensk Förening Uddevalla. SAK blir medarrangör med informationsbord och insamling till förmån för SAKs arbete i Afghanistan.
  • Ljungskiledagen i Ljungskile den 18 juni, SAK deltar med marknadsplats. Information om SAK och Afghanistan samt insamling.
  • SAKs utställning om AFGHANSKA KLASSRUM visas på Bohusläns Museum i samband med Internationella Barndagen den 3 okt. och FN-dagen den 24 okt. SAK planerar också andra aktiviteter i samband med utställningen.
  • Julmarknad i Vänersborg i december.
  • Deltagande i ytterligare musikevenemang planeras under året i Uddevalla-Vänersborg- Trollhättan. Ber att få återkomma!

Kontakta gärna oss i styrelsen Lennart Olsson 076 7917 345,  Mohammad Jawshani 070 4819 996 eller Elsa Andréen 070 531 6937 för ytterligare information.

Nyheter från lokalföreningen