SAKs lokalförening i Vänersborg

Välkommen till SAKs lokalförening i Vänersborg!

Varmt välkommen till SAKs lokalförening i Vänersborg, som verkat sedan 1984, alltså nästan från starten av SAK. Lokalföreningen betjänar ett mycket stort område, Dalsland, Värmland och västra delen av Västergötland, samt Bohuslän norr om Kungälv.

Vi har en liten aktiv medlemsskara som försöker sprida kunskap om Afghanistan förr och nu, om SAKs mångåriga engagemang, samt samlar in pengar till SAKs viktiga biståndsarbete i Afghanistan.

Av praktiska och historiska skäl har vi för närvarande de flesta aktiviteterna i trestadsområdet Vänersborg-Trollhättan-Uddevalla. Vi söker dock gärna samarbetsformer med t.ex. personer i Värmland/Karlstad.

Kontakta gärna oss i styrelsen Lennart Olsson 076 7917 345,  Mohammad Jawshani 070 4819 996 eller Elsa Andréen 070 531 6937 för ytterligare information.

Nyheter från lokalföreningen

SAK-rapport 15 mars

Alla SAK arrangerar återkommande videomöten där vi rapporterar om läget i Afghanistan och vårt arbete. Denna rapport är från 15 mars.

SAK-rapport 1 mars

Alla SAK arrangerar återkommande videomöten där vi rapporterar om läget i Afghanistan och vårt arbete. Denna rapport är från 1 mars.

SAK-rapporten 16 februari

Alla SAK arrangerar återkommande videomöten där vi rapporterar om läget i Afghanistan och vårt arbete. Denna rapport är från 16 februari.