SAKs lokalförening i Växjö

Välkommen till Svenska Afghanistankommittén i Växjö! Vi samlar in pengar till SAKs verksamhet i Afghanistan och ser till att göra skillnad igenom olika aktiviteter.

Vi jobbar för folkets utveckling i Afghanistan, försvar de mänskliga rättigheterna i landet, stödjer kvinnorna och försöker att göra dem medvetna om deras rättigheter i samhället och jobbar för att Afghanistans framtida befolkning ska vara utbildade och även behandla kvinnor och män lika.

I Växjö lokalkommitté sitter 5 personer i styrelsen. Du är varmt välkommen att höra av dig till ordförande Sahar Mohamadi om du intresserad av att delta i Svenska Afghanistankommittén i Växjö, eller har andra frågor.