SAK-rapporten

SAK arrangerar återkommande videomöten där vi rapporterar om läget i Afghanistan och vårt arbete. Denna rapport är från 1 februari.

Februari 6, 2023, av Christer Bengtsson