Föreningsuppdateringar

Unga SAKs årliga träff

Ung och aktiv Den 3 oktober 2015 hade nätverket Unga SAK sin årliga samling på Uppsala stadsbibliotek, deltagare var aktiva USAK:are från hela landet och arrangör var förra årets styrgrupp för Unga SAK, mötet besöktes även från kansliet av föreningshandläggare Filippa Almlund och kommunikationspraktikant Emma Cederlund. Under dagen diskuterades planer inför nästa verksamhetsår, utvärderingar av förra årets verksamhet och […]