Föreningsuppdateringar

SAK-rapporten 25 april

Alla SAK arrangerar återkommande videomöten där vi rapporterar om läget i Afghanistan och vårt arbete. Denna rapport är från 15 mars.

SAK-rapport 15 mars

Alla SAK arrangerar återkommande videomöten där vi rapporterar om läget i Afghanistan och vårt arbete. Denna rapport är från 15 mars.

SAK-rapport 1 mars

Alla SAK arrangerar återkommande videomöten där vi rapporterar om läget i Afghanistan och vårt arbete. Denna rapport är från 1 mars.

SAK-rapporten 16 februari

Alla SAK arrangerar återkommande videomöten där vi rapporterar om läget i Afghanistan och vårt arbete. Denna rapport är från 16 februari.

SAK-rapporten

Alla SAK arrangerar återkommande videomöten där vi rapporterar om läget i Afghanistan och vårt arbete. Denna rapport är från 1 februari.

Kallelse extra årsmöte Skellefteå 12 september

SAKs lokalförening i Skellefteå Hej medlem!Härmed kallas du till extra årsmöte! Se dagordning nedan! Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning 3. Val av ordförande, sekreterare och justerare för mötet 4. Godkännande av dagordning 5. Förslag/beslut från förra årsmötet att lägga ner Skellefteå Afghanistankommitté 6. Övriga frågor 7. Avslutning När: Måndagen den 12 september […]

Årsmöte SAK Skellefteå 28 mars

SAKs lokalförening i Skellefteå Hej medlem!  Härmed kallas du till årsmöte för SAKs lokalförening i Skellefteå måndag den 28 mars kl 19:00. Plats:  Vuxenskolan Skellefteås lokal, Kanalgatan 41 Skellefteå OBS! Meddela senast 21 mars om du vill delta pga fika o lokal.​Skriv till :  Skelleftea@sakforening.se Se bifogad dagordning och förslag på verksamhetsberättelse! Välkommen! Hälsningar Karl-Erik Wiklund Ordförande SAK Skellefteå

Kallelse till SAK Skellefteå årsmöte

Evenemang Hej medlem! Härmed kallas du till Skellefteå Afghanistankommittens årsmöte. Årsmötet kommer vara hybrid, de som kan och vill ses kan göra det på vuxenskolan Skellefteås lokal, Kanalgatan 41 Skellefteå- eller digitalt via Team:s OBS! Meddela senast 15 mars om Du vill delta (max 8pers. fysiskt) så skickar vi en länk via e-post någon dag innan! Skriv […]

Lokalt årsmöte SAK Skellefteå

Evenemang Hej medlem! Härmed kallas du till årsmöte för Skellefteå Afghanistankommitten! *Motioner ska vara ordförande tillhanda senast 15mars *Meddela om Du kommer senast 15mars, för fikat!  Skicka till ordf. Karl-Erik Wiklund, e-post: karlerikwiklund@hotmail.com Plats: Vuxenskolans lokal, Kanalgatan 41, Skellefteå Förslag till Dagordning och verksamhetsberättelse bifogas. Välkomna! Karl-Erik Wiklund ordförande Skellefteå Afghanistankommitte 0738131382