Föreningsuppdateringar

Kallelse extra årsmöte Skellefteå 12 september

SAKs lokalförening i Skellefteå Hej medlem!Härmed kallas du till extra årsmöte! Se dagordning nedan! Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning 3. Val av ordförande, sekreterare och justerare för mötet 4. Godkännande av dagordning 5. Förslag/beslut från förra årsmötet att lägga ner Skellefteå Afghanistankommitté 6. Övriga frågor 7. Avslutning När: Måndagen den 12 september […]

Årsmöte SAK Skellefteå 28 mars

SAKs lokalförening i Skellefteå Hej medlem!  Härmed kallas du till årsmöte för SAKs lokalförening i Skellefteå måndag den 28 mars kl 19:00. Plats:  Vuxenskolan Skellefteås lokal, Kanalgatan 41 Skellefteå OBS! Meddela senast 21 mars om du vill delta pga fika o lokal.​Skriv till :  Skelleftea@sakforening.se Se bifogad dagordning och förslag på verksamhetsberättelse! Välkommen! Hälsningar Karl-Erik Wiklund Ordförande SAK Skellefteå

Kallelse till SAK Skellefteå årsmöte

Evenemang Hej medlem! Härmed kallas du till Skellefteå Afghanistankommittens årsmöte. Årsmötet kommer vara hybrid, de som kan och vill ses kan göra det på vuxenskolan Skellefteås lokal, Kanalgatan 41 Skellefteå- eller digitalt via Team:s OBS! Meddela senast 15 mars om Du vill delta (max 8pers. fysiskt) så skickar vi en länk via e-post någon dag innan! Skriv […]

Lokalt årsmöte SAK Skellefteå

Evenemang Hej medlem! Härmed kallas du till årsmöte för Skellefteå Afghanistankommitten! *Motioner ska vara ordförande tillhanda senast 15mars *Meddela om Du kommer senast 15mars, för fikat!  Skicka till ordf. Karl-Erik Wiklund, e-post: karlerikwiklund@hotmail.com Plats: Vuxenskolans lokal, Kanalgatan 41, Skellefteå Förslag till Dagordning och verksamhetsberättelse bifogas. Välkomna! Karl-Erik Wiklund ordförande Skellefteå Afghanistankommitte 0738131382

Studiecirkel – Förstå Afghanistan

Evenemang Vill du veta mer om Afghanistan? Ta chansen att få mer kunskap om kulturen, folket och landets historia.

Kallelse till Årsmöte i Skellefteå Afghanistankommitté

Evenemang Välkommen till Årsmöte i Skellefteå Afghanistankommitté!

Morsdagsgåva!

Evenemang Hjälp oss hjälpa mammor i Afghanistan!

Stickade vantar säljes till stöd för barns utbildning i Afghanistan

Evenemang Antalet barn som går skola i Afghanistan har stadigt ökat sedan 2001. Idag går cirka åtta miljoner barn, varav 3,4 miljoner flickor, i skola. Men fortfarande finns det stora behov och utmaningar inom skolverksamheten och efterfrågan på utbildning har också ökat.

Den svenska insatsen i Afghanistan 2002-2014 – Vilka resultat uppnåddes?

Evenemang Tone Tingsgård (s) har på regeringens uppdrag utvärderat den svenska insatsen i Afghanistan 2002 - 2014. Enligt utredningen har insatsen kostat mellan 18,2 och 27,5 miljarder. De militära utgifterna uppgår till 11,6 miljarder kronor och det totala biståndet till 6,7 miljarder. På mötet tisdag den 23 maj redovisar Tone de militära, civila och biståndsmässiga resultaten. På SAK:s hemsida står att läsa mer om utredningen.
Välkommen!