Talibanerna och makten

Hur blir det i Afghanistan om talibanerna bildar koalitionsregering med regeringen i Kabul? Kan dagens situation i talibanområden ge en ledtråd? Läs om vad forskning kommit fram till.

December 11, 2019, av Börje Almqvist