Gulalai tillsammans med sina klasskamrater. Foto: SAK

Skolbygget ger hopp om framtiden mitt i kriget

"Vi är rädda hela tiden medan vi läser", säger Gulalai som berättar om hur det är att studera utomhus samtidigt som strider pågår i närheten. SAK bygger nu en skola i byn Zadran-e-Payeen där Gulalai, tillsammans med 238 andra elever ska få börja.

Talibanerna kontrollerar större delen av den krigsdrabbade provinsen Baghlan i nordöstra Afghanistan, vilket gör det svårt att genomföra utvecklingsprojekt. Många hälsovårdskliniker och skolor har förstörts under kriget samtidigt som få vågar bygga upp nya.

Sedan flera år går därför flickor och pojkar i skola utomhus. Undervisningen sker i tält, under presenningar eller basttak samtidigt som det pågår strider mellan talibaner och regeringsstyrkor runt omkring. Det är ingen miljö för utbildning.

Få flickor tillåts att studera under sådana omständigheter och läs- och skrivkunnigheten bland Baghlans flickor har sjunkit dramatiskt. SAK har därför beslutat att bygga en skola i byn Zadran-e-Payeen, i provinsens centrala delar. Den 25 juni i år togs det första spadtaget.

Byäldste Mashow Khan.
– Det är extremt viktigt att bygga en skola i vår by, inte bara för att säkra barnens framtid utan för hela vår bys existens. Vi uppskattar att Svenska Afghanistankommittén har trotsat den höga osäkerheten och börjat bygga en skola, säger Mashow Khan, byäldste i Zadran-e-Payeen.

       

Byäldste Mashow Khan.

Skolan ska kunna ta emot 239 elever, både flickor och pojkar. En av dem är Gulalai.

– Vi ler, men i våra hjärtan är vi ledsna för det är svårt att studera utomhus med kriget runt omkring. Vi är rädda hela tiden medan vi läser. Vi lyfter hela tiden våra huvuden från böckerna vi läser för att titta runt i naturen omkring oss medan lektionerna pågår. Om vår skola hade riktiga klassrum med tak, väggar och en mur runt skolan skulle vi vara mindre rädda, säger Gulalai.

Skolan beräknas stå klar den 15 december. Den ska då ha sex klassrum, två salar för administration, ett förråd, tio toaletter, ett rum för en säkerhetsvakt, en brunn och en mur runt omkring. Kostnaden beräknas till drygt en miljon svenska kronor.

– Eftersom barnen i Zadran-e-Payeen varken har klassrum eller tillgång till rent vatten har vi på utvecklingsprojektet, på SAKs regionkontor i Taloqan, gett det här projektet högsta prioritet, säger ingenjören Mohammad Asif som arbetar med SAKs utvecklingsprojekt i regionen.

Byäldsten Mashow Khan säger att behoven i byn är stora.

– Vi är 415 familjer som lever här, och vi saknar det mest grundläggande i serviceväg, som säkerhet, elektricitet, rent dricksvatten, en klinik, bra vägar och en marknad. Förutom kriget har vi också drabbats hårt av en torka i år, säger han.

Grunden till den nya skolan som ska stå klar i december.

TEXT: Quadratullah Attaye
FOTO: SAK


Byskolor sätter flickor i skolan

Bara 15 procent av kvinnorna och 49 procent av männen i Afghanistan kan läsa och skriva, enligt Afghanistans statistiska centralbyrå. Drygt 3,5 miljoner barn i skolåldern går inte i skolan, varav 75 procent är flickor på landsbygden.

Att kunna läsa och skriva är en nyckelfaktor för utveckling. Därför satsar SAK inte bara på att ge barn skolgång, utan framför allt på att flickor ska få gå i skolan. Flickorna diskrimineras i allt större utsträckning ju äldre de blir.

Bristen på skolor på landsbygden är stor. SAK arbetar därför också med byråd för att stärka den lokala demokratin på landsbygden. Genom råden fattar byborna själva beslut om och genomför de projekt som byborna anser behöver genomföras, till exempel skolor.

SAKs byskolor 2017:

  • 17 procent av alla barn i Afghanistan som får bybaserad utbildning går i en skola stödd av SAK.
  • 58 procent av eleverna i byskolorna är flickor, av totalt 79 000 elever.
  • 2 474 skolklasser ingår i SAKs byskolor.

Utbildning är något som engagerar SAKs medlemmar och givare. Framöver kommer vår tidningen Afghanistan-nytt att följa bygget av nya skolor. Bli medlem i SAK så får du hem Afghanistan-nytt till din brevlåda!