”Utan vatten går byn under”

REPORTAGE | I distriktet Rustaq i norra Afghanistan tänker människor på vatten hela tiden. Många barn går törstiga stora delar av dagen. Invånarna måste snåla med vatten för att slippa tvingas att hämta det längs vägarna. För den som dricker smutsigt vatten blir sjuk.

September 3, 2018, av SAK