Utan skola inget sommarlov

Förra året ökade antalet barn i de skolor Afghanistankommittén driver. I landet som helhet ökade tvärtom antalet barn som står utan skolgång. Runt hälften av alla skolor i Afghanistan saknar faktiska byggnader. Vi har därför nyligen startat en särskild satsning på att bygga fler skolor och utbilda fler lärare. Var med oss i arbetet för alla barns rätt till utbildning i Afghanistan.

Juni 5, 2018, av Anna