Hemundervisning ger utsatta barn framtidshopp

Atiqa kan inte gå till skolan på grund av sin synnedsättning. Med hjälp av speciallärare tar SAK skolan till henne och andra barn med funktionsnedsättningar i avlägset belägna områden.

December 11, 2023, av SAK