Hekmat Sarvari, ambassadör för SAK och "Lär känna Afghanistan".
 

"När kvinnor tar plats i samhället kan de bryta med gamla traditioner"

KRÖNIKA | "När jag var liten blev flickor och unga kvinnor i min by bortgifta mot sin vilja".

Jag växte upp i en liten by i närheten av staden Ghazni söder om Kabul. Där hade jag och min familj det till en början bra. Jag, min bror och min syster gick i skolan fram till den dagen då talibanerna tog över makten i området. Då fick flickor inte längre gå i skolan och kvinnliga lärare tvingades sluta.

I Afghanistan finns många gamla traditioner som gör att kvinnor inte har så stort inflytande eller får bestämma själva vad de vill. Som tvångsgifte. När jag var liten blev flickor och unga kvinnor i min by bortgifta mot sin vilja. En del var bara 15 eller 16 år gamla. Enligt traditionen är det nämligen familjen som bestämmer vilka ens barn ska gifta sig med.

Jag tror att ett samhälle fungerar bäst när män och kvinnor kämpar tillsammans. Trots att kvinnor i Afghanistan fortfarande har det svårt och saknar rättigheter så kan jag se positiva förändringar. Kvinnor sitter i dag i parlamentet och har fått större utrymme i politiken. Det är viktigt. 

Kvinnor hörs och syns också mer i det afghanska kulturlivet. Till exempel så finns det i dag flera kvinnliga artister i landet som kan fungera som förebilder för unga kvinnor.

En sådan kvinna är Aryana Sayeed. Hon är en sångerska som slagit igenom stort i Afghanistan och som vågar stå upp och prata om kvinnors rättigheter. Hennes sångtexter har ett feministiskt budskap och hon klär sig på ett sätt som utmanar mångas syn på hur kvinnor bör vara klädda. Hon uppmuntrar unga kvinnor till att våga höras, synas och ta plats i det afghanska samhället. Hon visar att kvinnor har rätt att vara med på samma villkor som män.

När Aryana Sayeed medverkade som jurymedlem i Afghanistans version av tv-programmet Idol, Afghan Star, vågade fler tjejer söka till programmet. Många tjejer kan eller vågar vanligtvis inte ansöka till tävlingen då det anses vara skamfullt och syndigt.

På samma sätt kan jag se att andra traditioner förändras. Jag minns en ung tjej och en kille som parades ihop av sina familjer för att gifta sig. De växte upp tillsammans och började så småningom att studera på universitet. Där insåg de att de kände sig mer som syskon än partners. Det kändes inte rätt att gifta sig med varandra så de bestämde sig för att inte göra det. Deras familjer var tvungna att acceptera deras beslut.

Det kanske uppfattas som en liten förändring men är ett viktigt tecken i tiden och för individen är det så klart allt! När Afghanistans kvinnor får delta i utvecklingen på samma villkor som männen är chansen större att de kan bryta med de gamla traditioner och värderingar som tidigare hindrat dem från att ta plats i samhället.

Text: Hekmat Sarvari, är en av SAKs ambassadörer för kunskapsmaterialet Lär Känna Afghanistan. Han kom till Sverige 2010 från Iran, dit han flydde med sin familj efter att talibanerna tagit makten i Afghanistan.
Berättat för: Isabelle Kämpe.