”Utbildning är bästa sättet att bekämpa fattigdom”

MEDLEMSINTERVJU | Asem Toukhi är 27 år, har en kandidatexamen i ekonomi och jobbar som ekonomiassistent. Han är aktiv i Göteborgs lokalförening och i Föreningsutskottet. Han tycker att SAK ska satsa mer på att nå unga.

Juni 19, 2019, av SAK