Afghanistan het handelspartner

Handeln mellan Afghanistan och Indien blomstrar sedan en ny handelsrutt via Iran öppnats. Även Kina visar intresse för Afghanistan – men experter varnar
för att en försämrad relation med handelspartnern Pakistan riskerar att hota säkerheten i regionen.

April 8, 2019, av Eva Kellström Froste