Salma Shah tycker att SAK borde investera i sin kvinnliga personal för att öka chansen att kvinnor kan stanna och göra karriär i organisationen. FOTO: Kajsa Waaghals. 

"Vi måste leva som vi lär”

Vi säger hej till vår medarbetare Salma Shah! Salma är seniorhandläggare på programavdelningen och nyvald ordförande för Female Staff Association på SAK i Afghanistan.

Varför ville du bli ordförande för FSA?

– Det var inget jag själv hade tänkt på, utan de andra medlemmarna i organisationen nominerade mig. Att förvalta deras förtroende genom att på bästa sätt företräda SAKs kvinnliga anställda och ge oss en röst motiverade mig.

Vad vill du uppnå med ditt uppdrag?

– Det handlar om att vi ska vara trovärdiga i vår externa verksamhet genom att också se över interna strukturer. Hur kan vi verka för kvinnors och flickors rättigheter i Afghanistan om vi inte lever som vi lär? Några konkreta punkter som jag vill utveckla är positiv diskriminering – om tjänster utannonseras till båda könen så vågar kvinnorna inte söka – och kapacitetsstärkande insatser. Någon måste så fröet att ”jag kanske kan bli chef eller söka den där positionen”. Om SAK kan investera från början i sin kvinnliga personal, genom ledarskapsutbildningar, språkkurser eller liknande, så ökar sannolikheten att  man får behålla oss och att vi kan göra karriär inom organisationen.

Hur jobbar ni?

– Vi har försökt arrangera en del aktiviteter för våra medlemmar, men budgeten för FSA är så liten att väldigt få kvinnor kan ta del av arrangemangen. Vi skulle gärna arrangera kompetenshöjande aktiviteter tillsammans med SAK och bygga upp program avsedda att stärka den kvinnliga personalen.

Hur fungerar FSA?

–Vårt huvudsakliga uppdrag är att representera SAKs kvinnliga anställda genom att företräda våra intressen. Vi arrangerar också en del kurser och fältbesök. Framför allt kan vi stötta varandra och ha ett tryggt rum där vi öppet kan tala om svårigheterna vi upplever.

TEXT: Henrietta Flodell, projektledare på SAK