På Jamaloo Primary School i Behsud utanför Jalalabad går 230 barn i skolan. 70 procent har nyligen återvänt från Pakistan och det finns inte tillräckligt med skolbyggnader till alla. Fawzia Mahmazai är lärare och började undervisa flickor redan under talibantiden i sitt hem eftersom det inte var tillåtet med utbildning för flickor. Nurina är fem år gammal och tycker om att gå i skolan. När hon är stor vill hon bli läkare. Foto: Malin Hoelstad.

Utan skola inget sommarlov

Förra året ökade antalet barn i de skolor Afghanistankommittén driver. I landet som helhet ökade tvärtom antalet barn som står utan skolgång. Runt hälften av alla skolor i Afghanistan saknar faktiska byggnader. Vi har därför nyligen startat en särskild satsning på att bygga fler skolor och utbilda fler lärare. Var med oss i arbetet för alla barns rätt till utbildning i Afghanistan.

Nyligen presenterade FN:s barnfond UNICEF en rapport om hur situationen för afghanska skolbarn ser ut. Från att ha ökat för varje år sedan 2002 visar deras siffror att det i år för första gången är färre antal barn som går i skolan i Afghanistan än det föregående året. 3,7 miljoner barn uppges stå utan skolgång, vilket motsvarar nästan hälften av alla barn i grundskoleåldern i landet.

Vi ser med oro på utvecklingen, men hoppas förstås att det inte är en ihållande trend. Arbetet med att främja barns rätt till skolgång är en av de viktigaste insatserna för att stödja Afghanistans förmåga att på sikt ta sig ur konflikt och fattigdom. Att lära sig läsa, skriva och räkna, att kunna reflektera kritiskt över sin omvärld – allt detta är avgörande byggstenar för att vara en del av och påverka samhället. Att ha kunskap om sina rättigheter och förmågan att delta i beslutsfattande är centralt för att i längden främja en demokratisk utveckling.

Givetvis har även vi stött på motgångar i vårt arbete. Bland annat konstaterar UNICEF, precis som vi, att säkerhetsläget är ett hinder. Skolor kommer i kläm i områden där regeringen och väpnade motståndsgrupper strider om makten. Föräldrar vågar inte skicka sina barn till skolan, och lärare vågar inte gå till jobbet. En annan utmaning är att det alltjämt är stor brist på kvalificerade lärare. Därutöver finns normer som hindrar flickor från att gå i skolan – barnäktenskap, hemarbete, eller att flickor helt enkelt inte vill gå till skolan de dagar de har sin menstruation för att det inte byggts ordentliga toaletter.

Vi har just påbörjat en särskild satsning för att komma tillrätta med ytterligare ett problem: Runt hälften av alla skolor i landet saknar faktiska skolbyggnader. Utan tak över huvudet som kan skydda mot den starka sommarsolen eller väggar som kan hålla vinterkylan borta, är det svårt att tillgodogöra sig kunskapen i skolan.

Vi såg faktiskt en ökning av antalet barn som går i våra skolor under förra året. Fler än 79 000 barn gick i skolor stödda av Afghanistankommittén, jämfört med 61 000 året innan. 58% av dem var flickor. En sak som framgår väldigt tydligt är att föräldrar och byäldste vill att deras barn ska få gå i skolan. Om en väpnad motståndsgrupp försöker stänga en skola är det ofta de lokala byråden som säger ifrån och försvarar barnens rätt till utbildning.

Förra året byggde vi sju skolor och i år vill vi bygga ännu fler, närmare bestämt tio stycken. Under våra 35 år i Afghanistan har vi byggt 445 skolor och vi tänker fortsätta med det arbetet. UNICEFs rapport är en angelägen påminnelse om hur viktigt det är.

Just nu är det många i Sverige som förbereder sig för ett långt sommarlov. Vi vill att alla afghanska barn också ska få uppleva det. Utan skola, inget sommarlov. Utan sommarlov, ingen skolstart. Var gärna med i vårt arbete med att bygga fler skolor i Afghanistan och utbilda fler lärare. Du kan läsa mer om vår satsning här.